logo_aracip1 

          Ce este  A.R.A.C.I.P. (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar)?

          Instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli, înfiintatã prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobatã prin Legea nr. 87/2006.

            Care este misiunea ARACIP?

             A.R.A.C.I.P. realizează:

             – evaluarea externã a calitãtii educatiei oferite de institutiile de învãtãmânt preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de educatie;

             – autorizarea, acreditarea si evaluarea periodicã a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar.


Care sunt activitãtile ARACIP?

– realizeazã activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din învãtãmântul preuniversitar;

– efectueazã, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetãrii, evaluarea calitãtii educatiei din învãtãmântul preuniversitar;

– realizeazã, împreunã cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerului Educatiei si Cercetãrii activitatea de monitorizare si control al calitãtii;

– efectueazã, cel putin o datã la 3 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;

propune Ministerului Educatiei si Cercetãrii înfiintarea si acreditarea, prin ordin, a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar pentru fiecare nivel de învãtãmânt, program de studii si calificare profesionalã, dupã caz;

–  elaboreazã standardele, standardele de referintã si indicatorii de performantã, metodologia de evaluare institutionalã si de acreditare, manuale de evaluare internã a calitãtii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calitãtii învãtãmântului preuniversitar din România, recomandãri de îmbunãtãtire a calitãtii invãtãmântului preuniversitar, codul de eticã profesionalã a expertilor în evaluare si acreditare.

 

ORGANIGRAMA-CEAC-LTVM 2016-2017

COMPONENTA-CEAC_2016-2017

                                                                                          REGULAMENT CEAC 2016-2017 MADGEARU

STRATEGIA_CEAC 2016-2017

PLANUL_OPERATIONAL_CEAC 2016-2017

RAEI 2015

ROI 2015

PDR SUD-MUNTENIA 2014-2020

PLAI Teleorman – 2013-2020

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020

MANUAL DE AUTOEVALUARE A CALITATII