DIR

VIZIUNEA

         LICEUL TEHNOLOGIC ,,VIRGIL MADGEARU,, îşi propune să reprezinte o instituţie ale cărei repere sunt eficientă şi eficacitatea,obiectivitatea şi competitivitatea, încrederea şi profesionalismul, pentru consolidarea încrederii faţă de comunitatea locală,agenţii economici, elevii şi părinţii acestora şi să promoveze un învăţământ  modern  cu servicii de informare, orientare şi consiliere uşor accesibile,  bazat pe standarde de calitate europene.

                 Activitatea liceului se va concentra pe asigurarea calităţii ofertei educaţionale, a serviciilor educaţionale, pe creşterea performanţei, pe asigurarea obiectivităţii în evaluare şi pe asigurarea accesului comunităţilor judeţene şi locale la informaţiile de interes public.

MISIUNEA

                     În contextul unei lumi a multiplelor conexiuni, a evoluţiei continue a deceniului 2011-2020, în special în perspectiva strategiei Europa 2020, LICEUL TEHNOLOGIC ,,VIRGIL MADGEARU,, îşi propune să ofere un spaţiu european al educaţiei şi formării, cu un învăţământ de calitate, în care cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile să alcătuiască un sistem coerent, flexibil şi adecvat dinanismului schimbărilor şi interinfluentelor, cu sisteme transparente de calificări, care să permită acumularea rezultatelor învăţării, recunoaşterea calificărilor şi a competenţelor dobândite, facilitând parcursul educaţional al elevilor şi carieră profesională a cadrelor didactice.

ŢINTE STRATEGICE

                     1.CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

                     2.SPORIREA AUTONOMIEI ŞCOLARE PRIN DESCENTRALIZAREA ADMINISTRĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

                     3.REALIZAREA ACCESULUI EGAL SI SPORIT LA EDUCAŢIE

                     4.MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

                      5.OPTIMIZAREA RELAŢIEI ŞCOALĂ-AUTORITĂŢI/COMUNITATE LOCALĂ

                                                                                                                                  

                                                                                                                          Director,

                                                                                                   Prof.Dr. Gheorghescu Daniela